Oferta

usługi projektowe

Budownictwo drogowe

Firma świadczy usługi projektowe w zakresie budownictwa drogowego wraz z infrastrukturą podziemną i naziemną:

 • budowa i przebudowa dróg, ulic, układów komunikacyjnych,
 • budowa placów, parkingów, stref dostaw,
 • kanalizacja deszczowa, odwodnienia powierzchniowe, wgłębne, osuszanie gruntów,
 • oświetlenie uliczne i inne,
 • zasilanie energetyczne urządzeń,
 • linie energetyczne napowietrzne i kablowe,
 • zieleń,
 • sieci telekomunikacyjne,
 • kanalizacja sanitarna,
 • sieci wodociągowe,
 • sieci gazowe,
 • likwidacja kolizji z infrastrukturą podziemną,
 • kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacje przetargowe.

Firma zajmuje się również projektowaniem infrastruktury związanej z układami komunikacyjnymi jak:

 • mosty,
 • wiadukty,
 • kładki,
 • przepusty.

Przedmiotem działalności jest również:

 • pełnienie roli inwestora zastępczego,
 • sporządzanie map cyfrowych do celów projektowania,
 • wykonywanie badań geotechnicznych i sporządzanie dokumentacji,
 • wykonywanie operatów wodno-prawnych,
 • wykonywanie projektów organizacji ruchu docelowego i na czas budowy.

Firma działając w imieniu Inwestora zapewnia mu pomoc w dokonaniu wszelkich potrzebnych uzgodnień wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi oraz pozwoleniami na budowę. Idąc na przeciw oczekiwaniom Klientów firma oferuje również projektowanie i wykonawstwo „pod klucz”.

Szczegółowa oferta w formacie pdf - kliknij tutaj, aby pobrać