UPRAWNIENIA / DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie i renoma

PROSYSTEM POZNAŃ

W zespole projektowym znajdują się sprawdzeni i doświadczeni poznańscy projektanci i rzeczoznawcy wywodzący się z renomowanych biur projektów, a także młodzi projektanci inżynierowie posiadający już znaczny dorobek zawodowy oraz uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w specjalnościach: drogi i mosty, konstrukcje, sieci zewnętrzne wod-kan, gazowe, elektryczne. Pełnimy nadzory autorskie nad swoimi projektami, a doświadczenia zdobyte w czasie realizacji robót budowlano-montażowych pozwalają nam podnosić jakość kolejnych opracowań projektowych.