O firmie

Projektowanie, wizualizacje i tworzenie dokumentacji

BPiRI PROSYSTEM

Zakres działalności:

 1. Projektowanie dróg, ulic, placów i parkingów wraz z infrastrukturą podziemną i naziemną oraz budowlami towarzyszącymi,
 2. Projektowanie budowli mostowych takich jak mosty, wiadukty, kładki, przepusty.
 3. Pełnienie roli inwestora zastępczego,
 4. Wykonywanie badań i ekspertyz, 

Nasi Klienci:

 • Naszymi klientami są:
 • Biura Architektoniczne
 • Deweloperzy
 • Inwestorzy budujący centra handlowe i rozrywkowe
 • Urzędy Miast i Gmin
 • Wojewódzkie Zarządy Dróg
 • Powiatowe Zarządy Dróg
 • Miejskie Zarządy Dróg
 • Starostwa Powiatowe 

W projektowaniu opieramy się o najnowsze i najbardziej zaawansowane oprogramowanie Civil 3D oraz INFRASTRUKTURA 3D firmy Autodesk, które pozwalają na projektowanie dróg i infrastruktury podziemnej w przestrzeni trójwymiarowej. Pozwala to Inwestorowi na analizę i wybór wariantu najbardziej optymalnego pod względem technicznym jak i pod względem przyszłych kosztów budowy, dzięki czemu Inwestor już na etapie projektowania korzysta z możliwości zaoszczędzenia znacznych środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji.

Występując w imieniu Klienta – BPiRI PROSYSTEM uzyskuje w jego imieniu wszystkie niezbędne uzgodnienia projektowe i formalnoprawne włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę.